Hotel Avanti

Ponava

Ponava má rozlohu  160 ha a  náleží k brněnské městské části Brno-Královo Pole. Západní část Ponavy má výrazně městský charakter, prochází tudy důležitá Štefánikova třída, východní část je tvořena brownfieldy, sportovním areálem „Za Lužánkami“, nákupními centry a hotely. 

Budova České spořitelny

Černá Pole

Černá Pole  je městská čtvrť v  severní části Brna, její název vznikl přesně tak jak název vypovídá. Urbanisticky  je to čtvrť bez velkých sídlišť, převažují rodinné domky a nižší panelové nebo cihlové domy.  Z zajímavých staveb je možno vybrat vilu Tugendhat, budovu  Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity  nebo budovu Fakultní dětské nemocnice. 

Lesná

Sídliště Lesná se nachází v severní části města Brna, v místě kde bývalo vojenské cvičiště. Z tohoto období jsem nedohledal (asi logicky) žádné fotografie, poslední zmínka je o kořistním tanku Hotchkiss, na kterém trénoval Wehrmacht, po druhé světové válce zřejmě již místo pro vojenské manévry nesloužilo. Původně se sídliště mělo jmenovat „Za Tišnovkou“ díky své poloze nad […]