Dům pánů z Kunštátu

Dům pánů z Kunštátu

Dům pánů z Kunštátu je renesanční palác, jeho název pochází z 14. století, kdy zde vlastnil jeden z měšťanských domů Heralt z Kunštátu, později došlo ke spojení dalších domů a vznikl palác. V letech 1585–1599 vlastnil objekt Jan z Pernštejna a nechal ho přestavět. Později zde zasedal moravský stav, byla zde tržnice, sklad a objekt […]

Alfa pasáž

Alfa pasáž

Alfa pasáž je vícepodlažní funkcionalistická pasáž s několika průchody – do ulic Poštovská, Jánská a přes dům u čtyřech mamlasů na nám. Svobody. V pasáži sídlí několik kaváren, cestovní kancelář, knihkupectví aj.      

Budova České spořitelny

Černá Pole

Černá Pole  je městská čtvrť v  severní části Brna, její název vznikl přesně tak jak název vypovídá. Urbanisticky  je to čtvrť bez velkých sídlišť, převažují rodinné domky a nižší panelové nebo cihlové domy.  Z zajímavých staveb je možno vybrat vilu Tugendhat, budovu  Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity  nebo budovu Fakultní dětské nemocnice. 

Brněnský blob

Brněnský blob

Na Lesné, na zastávce Loosova směrem do města, vyrostla nová čekárna, tzv brněnský Kaplického blob – chobotnice. Dílo není realizováno architektonickou kanceláří Jana Kaplického, ale autorem je student práv Martin Felgr.  Prostor čekárny  má půdorys 7m x 7m a výšku 4m. Materiál je  sklolaminátová skořepina.        

Dům pánů z Lipé - fasáda

Dům pánů z Lipé

Atrium Domu pánů z Lipé. Tento dům patří mezi nejstarší renesanční domy v Brně. Původně se jmenoval Schwanzův palác, původní stavba pochází z poloviny 13. století. V roce 2005 byl palác kompletně zrekonstruován. Fotografie z sprna 2008.