Mahenovo divadlo

Divadlo bylo postaveno roku  1882 jako  Městské divadlo Na hradbách. Po zkušenostech s požáry bylo kromě stavebních úprav rozhodnuto pro v té době naprosto unikátního osvětlení elektrickými žárovkami. Projekt elektroinstalace provedl Edison a realizaci evropské firmy. Paradoxem je, že město Brno nebylo elektrifikováno.

Janáčkovo divadlo

Janáčkovo divadlo

Janáčkovo divadlo na  Rooseveltově ulici  bylo vystavěno mezi lety 1961 a 1965. Fotografie z září 2008 (čelní pohled) a 2011? Na barevném snímku z roku 2013  je výstavba podzemních garáží a hotové garáže – vjezd v roce 2014.