Kostnice pod sv. Jakubem

V červnu 2012 byla otevřena kostnice u sv. Jakuba, která byla znovuobjevena v roce 2001. Princip kostnic byl takový, že asi 10 až 15 let po pohřbu byly ostatky vyjmuty ze země a vloženy do osárií neboli kostnic. Dělalo se to takto proto, že místo na hřbitově, v tomto konkrétním případě na tom, který přiléhal […]