Velká asanace 1896-1916

V souvislosti s zákonem z června 1894 bylo Brno povinno předložit polohový plán, který ovšem nemusel mít povahu regulace. Šlo spíše o evidenci a následné grafické znázornění stavebních poměrů. Ředitel stavebního úřadu Otakar Burghart ale vypracoval i návrh regulačního plánu a na základě této skutečnosti došlo k velké asanaci města Brna. Obecní výbor města pak ještě získal u […]

Demolice a výstavba

4x JAMU – hudebně dramatická laboratoř na Orlí,  rok 2011 Český technologický park Brno  – Medlánky, rok 2014 Snaha na Lidické, 2013 Výstavba na místě bývalé Snahy na Lidické, rok 2014 Výstavba polyfunkčního domu DORN, rok 2014 Podzemní garáže vedle Janáčkova divadla, rok 2013 Zelný trh, rok 2014 3x Výstavba bytových domů U Leskavy 2x Oprava […]

Bufet Vesmír

Současný bufet Vesmír je pokračovatelem legendárního bufetu v Brně na Gagarinově ulici. Pamětníci si vzpomenou na neuvěřitelně špinavou filcovou zástěnu těsně za vchodem a stolečky na stání. V okénku nefalšovaný bramborák. Bufet byl krátce zavřen, ale v roce 2009 byl po rekonstrukci znovu otevřen, nyní s místy pro sezení. Sortiment je klasický, od českých polévek přes klasická česká […]

Husovice

První zmínka o Husovicích je z 13. století, část pozemků v obci tehdy vlastnil  premonstrátský klášter v Zábrdovicích. Husovice byly několikrát vypáleny a takřka se vylidnily. V  roce 1834 Husovice skoro celé vyhořely. V roce 1912 byly Husovice povýšeny na město a 16. dubna 1919 se připojili k Velkému Brnu.