Pohledy na Brno

Fotografické pohledy na město Brno. Obsahem jsou průběžně doplňované fotografie, které nelze zařadit do konkrétní tématické kolekce. Je to tedy mix z různých období od roku 2008 do současnosti. Odkazem vlevo dole přímo pod fotkami se dostanete na další stránky fotogalerií.

Husovice

První zmínka o Husovicích je z 13. století, část pozemků v obci tehdy vlastnil  premonstrátský klášter v Zábrdovicích. Husovice byly několikrát vypáleny a takřka se vylidnily. V  roce 1834 Husovice skoro celé vyhořely. V roce 1912 byly Husovice povýšeny na město a 16. dubna 1919 se připojili k Velkému Brnu.    

Dělnické kolonie v Brně

V souvislosti s rozvojem průmyslu v Brně, vznikaly zejména v 20tých letech 20 století nouzové dělnické kolonie. Úřadům se tato situace nelíbila a průběžně se snažili tyto kolonie likvidovat, dařilo se ale  jenom v případě těch nejzoufalejších provizorních staveb. Nejvíce byly postihnuty kolonie Na Rybníčku, v Maloměřicích a Husovicích.

Kamenný Mlýn

Kamenný Mlýn (Steinmühl) je zaniklá osada na západním okraji Wilsonova lesa v místech kudy protéká Svratka. Osada vznikla až v 19. století jako malé uskupení asi 30 stavení v blízkosti vodního mlýna, který byl o mnoho let starší. Osada byla zbourána v 70. letech při stavbě nové silnice z Pisárek do Komína a Bystrce. Zachována […]