content top

Pohledy na město II

Pohledy na město II

Druhá část fotografických  pohledů na město Brno. Obsahem jsou průběžně doplňované fotografie, které nelze zařadit do konkrétní tématické kolekce. Je to tedy mix z různých období od roku 2008 do současnosti. Po kliknutí na první fotografii můžete dále listovat kurzorovými šipkami. První část najdete zde

 

Read More

Kamenný Mlýn

Kamenný Mlýn

Kamenný Mlýn (Steinmühl) je zaniklá osada na západním okraji Wilsonova lesa v místech kudy protéká Svratka. Osada vznikla až v 19. století jako malé uskupení asi 30 stavení v blízkosti vodního mlýna, který byl o mnoho let starší. Osada byla zbourána v 70. letech při stavbě nové silnice z Pisárek do Komína a Bystrce. Zachována zůstala jen kaplička ve svahu nad silnicí.

Read More

Páté nástupiště

Páté nástupiště

Legendární nástupiště 5 a 6 s kusou kolejí. Vlaky odsud jezdí směrem na Zastávku u Brna. Součástí legendy je i stánek s velmi dobře uspůsobenou otevírací dobou.

 

 

 

Read More

Lidé z Brna

Lidé z Brna

Všichni tito lidé pozorují primátora města Brna, jak na náměstí Svobody odhaluje orloj.

 

 

 

Read More

Poliklinika Lesná

Poliklinika Lesná

Podle projektu Libuše Kopřivíkové byla postavena montovaná, částečně prosklená budova jako součást zdravotnické vybavenosti na nově postaveném sídlišti Lesná. Před hlavním vstupem do budovy je umístěna plastika Srdce od Ivana Blažka a Zdeňka Makovského. Otevřena byla v srpnu 1974.

 

Read More

Trhové Brno

Trhové Brno

Podle trhového řádu z roku 1846 se například brambory prodávaly mezi kašnou na Zelném rynku a sochou svaté Trojice. Drůbež, zvěřina, vejce, máslo, sýr, tvaroh, selata, jehňata a kůzlata se prodávaly v stáncích na Josefské ulici. V Jánské ulici se prodávaly mlýnské výrobky, luštěniny a chléb.

 

 

Read More

Zelný trh

Zelný trh

Zelný trh měl v 13. století název „Horní trh“, původně byla volná plocha rozdělena na dílčí trhy, například drůbeží, hrnčířský nebo vetešnický trh. Na náměstí byl i pranýř a klec pro zločince.  Aktuálně v roce 2014 probíhá rekonstrukce.

 

 

Read More
content top