content top

Pohledy na město II

Pohledy na město II

Druhá část fotografických  pohledů na město Brno. Obsahem jsou průběžně doplňované fotografie, které nelze zařadit do konkrétní tématické kolekce. Je to tedy mix z různých období od roku 2008 do současnosti. Po kliknutí na první fotografii můžete dále listovat kurzorovými šipkami. První část najdete zde

 

Read More

Poliklinika Lesná

Poliklinika Lesná

Podle projektu Libuše Kopřivníkové byla postavena montovaná, částečně prosklená budova jako součást zdravotnické vybavenosti na nově postaveném sídlišti Lesná. Před hlavním vstupem do budovy je umístěna plastika Srdce od Ivana Blažka a Zdeňka Makovského.

 

 

Read More

Trhové Brno

Trhové Brno

Podle trhového řádu z roku 1846 se například brambory prodávaly mezi kašnou na Zelném rynku a sochou svaté Trojice. Drůbež, zvěřina, vejce, máslo, sýr, tvaroh, selata, jehňata a kůzlata se prodávaly v stáncích na Josefské ulici. V Jánské ulici se prodávaly mlýnské výrobky, luštěniny a chléb.

 

 

Read More

Zelný trh

Zelný trh

Zelný trh měl v 13. století název „Horní trh“, původně byla volná plocha rozdělena na dílčí trhy, například drůbeží, hrnčířský nebo vetešnický trh. Na náměstí byl i pranýř a klec pro zločince.  Aktuálně v roce 2014 probíhá rekonstrukce.

 

 

Read More

Ubytovna sester

Ubytovna sester

Ubytovna stojí na ulici Netroufalky 1, dnes se budovy internátu „dotýkají“ univerzitního kampusu, ale v době výstavby v roce 1975 až do roku 2008 byly obě budovy na „samotě“ v totálně nekultivované krajině (na paneláky ve vysoké trávě na konci prašné cesty nejsem zvyklý). Celková kapacita je 400 lůžek. Skoro všechny pokoje jsou dvoulůžkové.

 

 

Read More

Malinovského náměstí

Malinovského náměstí

Náměstí bylo od 14. století součástí ulice Kobližná, až od září 1946 nese název Malinovského náměstí.

 

 

Read More

Velká asanace 1896-1916

Velká asanace 1896-1916

V souvislosti s zákonem z června 1894 bylo Brno povinno předložit polohový plán, který ovšem nemusel mít povahu regulace. Šlo spíše o evidenci a následné grafické znázornění stavebních poměrů. Ředitel stavebního úřadu Otakar Burghart ale vypracoval i návrh regulačního plánu a na základě této skutečnosti došlo k velké asanaci města Brna. Obecní výbor města pak ještě získal u vlády výhodu – nově postavené domy na parcele po strženém domě měly 18 let odpuštěny daně. Tato skutečnost pak akcelerovala stavební činnost nad únosný rámec a to natolik, že v letech 1901-1902 bylo Brno nuceno přijmout závazný generální  regulační plán, bylo však již pozdě….

Read More
content top