Kostnice pod sv. Jakubem

V červnu 2012 byla otevřena kostnice u sv. Jakuba, která byla znovuobjevena v roce 2001. Princip kostnic byl takový, že asi 10 až 15 let po pohřbu byly ostatky vyjmuty ze země a vloženy do osárií neboli kostnic. Dělalo se to takto proto, že místo na hřbitově, v tomto konkrétním případě na tom, který přiléhal […]

Jezuiti

Jezuitský klášter

Původně se vlastně jednalo o klášter augustiniánek z roku 1240, později spravované  dominikány, po několika požárech a „zpustnutí“ byl  v roce 1578 převeden do majetku jezuitům. Ti zde v   místech dnešních ulici Jezuitská, Beethovenova a Mozartova  vybudovali nový areál kolejí, kostela, gymnázia a semináře.

Římské náměstí

Římské náměstí

Římské náměstí se dříve jmenovalo „Židovský plácek“, bylo totiž uprostřed židovské čtvrti. Dnes se vlastně nejmenuje, protože oficiálně neexistuje, prostor je součástí Františkánské ulice a to již skoro 150 let. Někdy v roce 2013 bude celé místo „asanováno“, takže spěchejte, zřejmě máte poslední rok na shlédnutí tohoto podivného prostoru.