Hotel Avanti

Ponava

Ponava má rozlohu  160 ha a  náleží k brněnské městské části Brno-Královo Pole. Západní část Ponavy má výrazně městský charakter, prochází tudy důležitá Štefánikova třída, východní část je tvořena brownfieldy, sportovním areálem „Za Lužánkami“, nákupními centry a hotely.