Brněnský Wehrmann

V průběhu první světové války brněnští Němci prosadili na městské radě zřízení sochy, která měla povzbudit ducha němectví. Vznikl projekt „Wehrmann mit Wehrschild“ – obránce se štítem. Sochu zdarma vytvořil vídeňák Karl Wollek, na soše se ale podílelo autorů více (Netterm, Niedemoser aj.)