Jánská ulice

Ulice Jánská, dříve mj, dolní Panská nebo Bürgergasse.         Pohled od ulice Masarykova, vpravo budova České Spořitelny (První moravské spořitelny) Pohled z Malinovského náměstí, vlevo budova SOU od Ludwiga Förstera Obchody dle starší koncepce Kaple sv. Jana Jeden z průchodů do Alfa pasáže, respektive na nádvoří za Mamlasem Pohled z Masarykovy ulice, vpravo lékárna […]