Velká asanace 1896-1916

V souvislosti s zákonem z června 1894 bylo Brno povinno předložit polohový plán, který ovšem nemusel mít povahu regulace. Šlo spíše o evidenci a následné grafické znázornění stavebních poměrů. Ředitel stavebního úřadu Otakar Burghart ale vypracoval i návrh regulačního plánu a na základě této skutečnosti došlo k velké asanaci města Brna. Obecní výbor města pak ještě získal u […]

Demolice a výstavba

4x JAMU – hudebně dramatická laboratoř na Orlí,  rok 2011 Český technologický park Brno  – Medlánky, rok 2014 Snaha na Lidické, 2013 Výstavba na místě bývalé Snahy na Lidické, rok 2014 Výstavba polyfunkčního domu DORN, rok 2014 Podzemní garáže vedle Janáčkova divadla, rok 2013 Zelný trh, rok 2014 3x Výstavba bytových domů U Leskavy 2x Oprava […]

Vozovna Pisárky

První budovy (zatím jenom dřevěné) byly v místě dnešní vozovny vystavěny v roce 1870, kdy sloužily jako zázemí provozu koněspřežné dráhy. Další využití již prvních zděných budov bylo v roce 1884 a to pro parní tramvaj. Areál začal pro elektrické tramvaje sloužit na přelomu devatenáctého a dvacátého století. Začínalo se devíti kolejemi, další výstavba probíhala za […]

Projekt Tramvaj Plotní

Projekt „Tramvaj Plotní“ má za cíl zlepšit tramvajové spojení pro nově vznikající Jižní centrum. Jedná se o rozsáhlou přestavbu v místě ulic Dornych, Plotní, Zvonařka a to včetně oprav inženýrských sítí. Na konci projektu by měla tramvaj jezdit ulicí Plotní a na ulici Dornych by měla fungovat 4proudá  komunikace.

Autobusové nádraží Zvonařka

Autobusové nádraží Brno Zvonařka bylo vybudováno jako náhrada kapacitně nedostatečného nádraží u hotelu Grand a  nádraží v ulici Uhelná. Přípravné práce se prováděly již v roce 1977 a samotný (zatím provizorní) provoz byl zahájen v září 1978. Dobudování proběhlo až v roce 1985. Zajímavostí stavby je parkovací stanoviště na střeše objektu a velice jednoduchá konstrukce bez […]