Kostnice pod sv. Jakubem

V červnu 2012 byla otevřena kostnice u sv. Jakuba, která byla znovuobjevena v roce 2001. Princip kostnic byl takový, že asi 10 až 15 let po pohřbu byly ostatky vyjmuty ze země a vloženy do osárií neboli kostnic. Dělalo se to takto proto, že místo na hřbitově, v tomto konkrétním případě na tom, který přiléhal […]

Obchodní dům Konráda Vichra

Mladý obchodník Konrád Vichr na začátku 20 století pracuje jako prodavač, ale v roce 1908 se osamostatňuje a otevírá si vlastní železářský obchod na ulici Kobližná. Po válce si rodina Vichrů najme známého architekta Norberta Trollera (mezi jeho práce patří třeba Alfapasáž) a ten v roce 1946 vyprojektuje nový obchodní dům. Po roce 1948 byl ale […]

Pohořelec

Ulice Pohořelec

Tato ulička má délku snad 10m, nachází se za obchodním domem Centrum a vznik je datován někdy do 17.  století. Název je odvozen od místa, a kterém často hořelo, zde asi v souvislosti s blízkými fortifikačními prvky. V současné době zde stále chátrají prodejní stánky malého tržiště.

Jezuiti

Jezuitský klášter

Původně se vlastně jednalo o klášter augustiniánek z roku 1240, později spravované  dominikány, po několika požárech a „zpustnutí“ byl  v roce 1578 převeden do majetku jezuitům. Ti zde v   místech dnešních ulici Jezuitská, Beethovenova a Mozartova  vybudovali nový areál kolejí, kostela, gymnázia a semináře.

Denisovy sady

Denisovy sady – Františkov

Denisovy sady sevřené Husovou „třídou“ a areálem Petrova se dříve jmenovaly „Park Františkov“, hned vedle je kromě masivu kostela Petra a Pavla Místodržitelská zahrada a Kapucínské zahrady. Za parku je velice dobrý výhled na velice nepěkné Staré Brno, Štýřice a celý jih města.